DAAD təqaüdləri üçün informasiya günü


ALMANİYADA TƏHSİL VƏ TƏDQİQAT ÜÇÜN TƏQAÜDAzərbaycan Turizm İnstitutunda DAAD informasiya günü!

Bu şənbə,İyun 22, 2013 ( 10:00-14:00 )

Tələbələr, PhD namizədlər, tədqiqatçılar və ali məktəb müəllimləri üçün 

İnformasiya gününü aparılacağı dil İngilis dilidir.

Siz bu informasiya günündə iştirak edərək:
Almaniyada təhsil və tədqiqat imkanları
Almaniyada universitet sistemi və tədqiqat mühiti
Tədqiqat qrantları və təqaüdləri

Qeydiyyatdan keçmək üçün Tədqiqat və İnkişaf şöbəsinə yaxınlaşın və ya askerova.sakina@gmail.com elektron poçtunda qeydiyyatdan keçin.